Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Articles indéfinis - définis

                          ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ                                                 ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
    
  
 C'est clair? Choisissez parmi les réponses.