Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Comptines pour dialoguer

Bonjour Madame,
Quelle heure est-il ?
Il est midi.
Qui vous l’a dit ?
La petite souris.
Où est-elle ?
Dans la chapelle.
Que fait-elle ?
De la dentelle.
Pour qui ?
Pour les dames de Paris
Qui portent des petits souliers gris 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου