Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Où est le chat?

Les verbes en -er

être et avoir

Les affaires de classe - des mots et des images

http://LearningApps.org/display?v=pt66g64ej01

Les nombres de 1 à 12

http://LearningApps.org/display?v=p7xobmdyn01

Un - Une C'est masculin ou féminin

http://LearningApps.org/display?v=p68kum79c01

Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

                                       
                                       Λίμνη Πλαστήρα - Αργιθέα